BerkahProject1

Dan inilah persembahan dari #ProjectBerkah1 :

Mimpi Anak Pedalaman Negeri. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan mimpi mereka.